Ποιοί είμαστε

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αποτελεί ένα από τα τμήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού κινήματος με όραμα και στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα από τον περιορισμό φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς προς όφελος των πολιτών. Για να πετύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα η ΔΔ-Ε αναπτύσσει δράσεις και εργαλεία, υλοποιεί προγράμματα και προτείνει την εφαρμογή καλών πρακτικών σε διάφορους τομείς. Ένας από αυτούς είναι και οι δημόσιες συμβάσεις που αντιστοιχούν σε σημαντικό ποσοστό των εθνικών και ευρωπαϊκών προϋπολογισμών.

Scroll to search


Εκκαθάριση Σύνθετη αναζήτηση

Σε μια εποχή που η ανάγκη για διαφάνεια και ακεραιότητα στις διαδικασίες αναδύεται όλο και πιο έντονα κυριαρχώντας στον δημόσιο διάλογο, ενδυναμώνουμε την ενημέρωση του πολίτη γύρω από τη διάθεση ευρωπαϊκών οικονομικών πόρων στην Ελλάδα με στόχο την υλοποίηση έργων που επηρεάζουν σημαντικές πτυχές της καθημερινότητάς του.

Βασικό μέσο κατανομής και διάθεσης αυτών των κονδυλίων είναι οι δημόσιες συμβάσεις. Δεν πρόκειται για έναν τεχνικό όρο αλλά για μια έννοια ουσίας που οφείλουμε να κατανοήσουμε και να υποστηρίξουμε μέσα από ανοιχτές διαδικασίες στο όνομα μιας ενδυναμωμένης δημοκρατίας.

Πόσο κοστίζει ένα δημόσιο έργο; Πόσο μπορεί να καθυστερεί η υλοποίησή του; Τι ισχύει για τις μεγάλες εκπτώσεις των αναδόχων που επηρεάζουν το τελικό παραδοτέο; Ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και επηρεάζουν τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε όλους μας μέσω αυτών.

Συγκεντρώνουμε και παρουσιάζουμε σε μια πιλοτική Βάση Ανοιχτών Δεδομένων (ΒΑΔ) πληροφορίες για 167-σε πρώτη φάση-συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους τεχνικά έργα που υλοποιούνται στον νομό Αττικής στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020». Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την ενημέρωσή των πολιτών προωθώντας ταυτόχρονα τη διαφάνεια. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται αποτελούν δημόσια πληροφορία που βρίσκεται αναρτημένη σε διάφορες πλατφόρμες και ιστοτόπους της δημόσιας διοίκησης κάνοντας πιο απαιτητική την πρόσβαση σε αυτή και πιο σύνθετη τη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας για τον κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη.

Παράλληλα με την παρουσίαση της πληροφορίας με έναν φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, η πλατφόρμα «Ανοιχτά Δεδομένα & Δημόσιες Συμβάσεις» καινοτομεί παρουσιάζοντας για πρώτη φορά σφαιρική πληροφόρηση για το οικονομικό σκέλος δημοσίων συμβάσεων των τεχνικών έργων περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τον προϋπολογισμό δημοπράτησης, των αριθμό των υποψήφιων αναδόχων (εταιριών, φορέων ή κοινοπραξιών) που τα διεκδίκησαν συμμετέχοντας σε διαγωνιστική διαδικασία καθώς και τη μέση έκπτωση που προσέφεραν. Επίσης, διαθέτει συγκεντρωμένα βασικά επίσημα έγγραφα για κάθε έργο (ένταξη, διακήρυξη και σύμβαση) και ενημερώνει τον χρήστη για το είδος ανάθεσής του (απευθείας ανάθεση, ανοιχτός διαγωνισμός κ.α). Τέλος, παρουσιάζει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία γύρω από τα έργα με μοντέρνα και έξυπνη απεικόνιση (γραφήματα) που διευκολύνει περαιτέρω την κατανόηση και ενημέρωση του επισκέπτη.

Η συλλογή των δεδομένων της πλατφόρμας έγινε από το anaptyxi.gov.gr με τη συνδρομή της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής (ΕΥΔΕΠ Αττικής) μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ). Πρόκειται για πρωτοβουλία που αναπτύσσεται πιλοτικά στο πλαίσιο του προγράμματος Σύμφωνο Ακεραιότητας που υλοποιείται από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάς σε δημόσια σύμβαση μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Το πρόγραμμα εντάσσεται στο έργο “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″ και εκπονείται με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy) σε συνολικά 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλοηγήσου και μάθε τι συμβαίνει με εύκολο και γρήγορο τρόπο.

Γιατί η γνώση είναι δύναμη!