Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή ανάπλασης πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Μελέτη ανάπλασης πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στην πλατεία Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.187.661 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στον αρχιτεκτονικό επανασχεδιασμό και την υλοποίηση της ανάπλασης της Πλατείας Καρπάθου στον Δήμο Πειραιά, του εφαπτόμενου αυτής πεζοδρόμου της οδού Ανδριανοπούλου και των περιμετρικά αυτής ευρισκομένων τμημάτων οδοστρώματος και πεζοδρομίων, που απαιτούνται για την πληρότητα του σχεδιασμού και την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης. Στόχοι της ανάπλασης είναι η αύξηση και ανάδειξη του πρασίνου μέσα από έναν σύγχρονο αστικό σχεδιασμό, η δημιουργία χώρων παιχνιδιού για τα παιδιά και άθλησης για τους νέους, αλλά και η πρόβλεψη χώρου ανάπαυλας και αναψυχής για τις μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες. Με την ανάπλαση της Πλατείας Καρπάθου θα δημιουργηθεί ένας πόλος έλξης και αναψυχής για τους κατοίκους της Καλλίπολης και γενικότερα της Α’ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά, στοχεύοντας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται λύσεις για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της υφιστάμενης παιδικής χαράς και των παρακείμενων αυτής χώρων, την δημιουργία γηπέδου ποδοσφαίρου και την αισθητική αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας του πεζοδρόμου της οδού Ανδριανοπούλου. Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα και στη διευθέτηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται στην περιοχή εξαιτίας του πλατώματος που υπάρχει μεταξύ των οδών Κλεισόβης, Φιλικής εταιρείας και Πλατείας Καρπάθου και της άτακτης και παράνομης στάθμευσης επί αυτού.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.187.661 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.187.661 €

Πληρωμές

11.427 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.187.661 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

11.427 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.176.234 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

26/09/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

100 %

1.187.661 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Πληθυσμός που ζει σε περιοχές με ολοκληρωμένες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης | Κωδ. CO37

50135 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

DELCO ΕΠΕ Ν ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ανάδοχος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΑΓΟΥΜΗ 6Α

Ανάδοχος

ΡΟΙΔΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 107

Ανάδοχος

ΤΙΓΚΑΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ 117

Φορέας Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Έγκρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Παρακολούθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρόσκλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5047186