Αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αμαρουσίου

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας α) στο 1ο περιφερειακό παράρτημα ΚΑΠΗ και Β) στον παιδικό σταθμό Κοκκινιάς

Προμήθεια εξοπλισμού ενίσχυσης της παροχής υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Αμαρουσίου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

78.310 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης φυσικής προσβασιμότητας α) στο 1ο Περιφερειακό Παράρτημα Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και β) στον Παιδικό Σταθμό Κοκκινιάς του Δήμου Αμαρουσίου, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία και την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

78.310 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

78.310 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


78.310 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

78.310 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

10/05/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αμαρουσίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αμαρουσίου

100 %

78.310 €


Κατηγορία παρέμβασης
052

Υποδομή για προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

555 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

2900 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανάδοχος

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 50

Ανάδοχος

ΒΡΥΩΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56

Ανάδοχος

ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Ανάδοχος

ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ανάδοχος

Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ "ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ" (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 9

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030262