ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Κήπου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.925.346 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Ο Εθνικός Κήπος βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και έχει συνολική έκταση 154 στρέμματα. Από το 2004, με νομοθετική ρύθμιση η ευθύνη του περιήλθε στο Δήμο Αθηναίων. Ο Εθνικός Κήπος, του οποίου η διαμόρφωση άρχισε το 1839, είναι ο πρώτος οργανωμένος χώρος πρασίνου της Νεότερης Ελλάδος και έχει χαρακτηριστεί ως Ιστορικός τόπος. Αποτελεί ένα εμβληματικό χώρο για την πόλη, καθώς η δημιουργία και η λειτουργία του, συνδέονται με την ιστορία της Αθήνας ως πρωτεύουσα και με τη ζωή πολλών γενιών κατοίκων της πόλης, ως τόπος αναψυχής, περιπάτου, εκπαίδευσης, παιχνιδιού.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.925.346 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.925.346 €

Πληρωμές

125.082 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.925.346 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

125.082 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.800.264 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/09/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

1.925.346 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Κωδ. CO38

154000 Τετραγωνικά μέτρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Έγκρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030533