ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ' ΚΑΠΗ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο, αφορά στην ανακατασκευή του Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Σινασσού, στην περιοχή της Αγίας Γρηγορούσας. Στη πλαίσιο του έργου, γενικά προβλέπονται τα εξής: •    Αποξηλώσεις παλαιών φθαρμένων κουφωμάτων, επιστρώσεων δαπέδων καθώς και των ειδών υγιεινής και αντικατάσταση τους. •    Βάψιμο των τοίχων , καθώς και των κουφωμάτων, •    Τοποθέτηση νέων χωρισμάτων και ψευδοροφών από γυψοσανίδες. •    Νέα υγρομόνωση και θερμομόνωση του κτιρίου καθώς και μερική εξωτερική θερμοπρόσοψη. •    Συντήρηση και εκτεταμένη επισκευή της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης, καθώς και των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης. •    Προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων , η εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών γραμμών καθώς και πλήρων συστημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης. •    Αποξήλωση παλαιών κλιματιστικών μονάδων και αντικατάστασή τους με νέα , όπως επίσης και αντικατάσταση όλων των φθαρμένων σωληνώσεων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

497.440 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


497.440 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

497.440 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/03/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Χαϊδαρίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Χαϊδαρίου

100 %

497.440 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

20 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

20 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5037952