ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Ανάπλαση πλατείας Αγίου Παντελεήμονος και διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

450.367 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπλαση της πλατείας Αγίου Παντελεήμονος και η διαπλάτυνση των χώρων κίνησης πεζών κατά μήκος των οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου στην 6η Δ.Κ. του Δήμου Αθηναίων. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται ουσιαστική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην προστασία και προβολή στοιχείων της δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν στην περιοχή παρέμβασης. Ειδικότερα: Την ανάδειξη ενός τοπόσημου με υπερτοπική εμβέλεια, δηλαδή του μνημειακού Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα, ο οποίος θεωρείται ο μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου είναι υψηλής προτεραιότητας, λόγω φαινομένων υποβάθμισης και κρίσης (παραβατικότητα, περιστατικά συγκρούσεων, απομάκρυνση επιχειρήσεων, κενά καταστήματα και κατοικίες) των τελευταίων ετών, τα οποία ενισχύονται από την χαμηλή ποιότητα του δημόσιου χώρου και αλλά και την ενισχύουν. Με την ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων, με επίκεντρο την ανάδειξη της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς, αναμένεται να τονιστούν υπάρχουσες διαχρονικές ποιότητες, οι οποίες θα βοηθήσουν να αντιστραφεί η αρνητική πραγματικότητα για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της άμεσης και ευρύτερης περιοχής.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

450.367 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

450.367 €

Πληρωμές

428.971 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


450.367 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

428.971 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

21.396 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

20/07/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

450.367 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Κωδ. CO38

20000 Τετραγωνικά μέτρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Έγκρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030431