ΑΝΕΓΕΡΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

4

Συνολικά
υποέργα

4

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ 4 ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ &Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.016.127 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: 1) Προσθήκη πτέρυγας 4 αιθουσών στο 2ο Γυμνάσιο Αλίμου (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις). Το έργο βρίσκεται επί των οδών Λευκωσίας - Υψηλάντου και Αμμοχώστου στον Άλιμο και αφορά στην κατασκευή 2 αιθουσών διδασκαλίας, 1 αίθουσας εργαστηρίου ξένων γλωσσών, 1 αίθουσας καλλιτεχνικών και χώρους υγιεινής. 2) 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις). Το έργο βρίσκεται επί της οδού Φειδίου στο Χολαργό, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 1,1 στρ. περίπου και περιλαμβάνει 3 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα και χώρους υγιεινής. 3) 5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις). Το έργο βρίσκεται επί της οδού Δήλου στη Δάφνη, αφορά στην κατασκευή 1 νέου κτιρίου (υπόγειο + ισόγειο) σε οικόπεδο 380τ.μ. περίπου και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα αποθήκη και χώρους υγιεινής. 4) 4ο Νηπιαγωγείο Μεσογαίας (Οικοδομικές εργασίες – Η/Μ εγκαταστάσεις). Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ 7 του τομέα Γ του Δήμου Μαρκοπούλου, αφορά στην κατασκευή 1 νέου ισογείου κτιρίου με τη μέθοδο της προκατασκευής σε οικόπεδο 1στρ. περίπου και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, κουζίνα, αποθήκη και χώρους υγιεινής.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.016.127 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.016.127 €

Πληρωμές

1.894.764 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.016.127 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.894.764 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

121.363 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

19/09/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αλίμου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αλίμου

30.72 %

619.354 €

Αττικής

Αθηνών

Παπάγου - Χολαργού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Παπάγου - Χολαργού

29.38 %

592.338 €

Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Μαρκοπούλου Μεσογαίας

25.07 %

505.443 €

Αττικής

Αθηνών

Δάφνης - Υμηττού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Δάφνης - Υμηττού

14.83 %

298.992 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

225 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

Α ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΔΗΜ ΕΡ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

ΕΛΛΗΣ 16

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 53

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5002122