ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.236.409 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή κτιρίου, το οποίο θα λειτουργήσει ως Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Οικοτροφείο για 10 άτομα (8 άτομα με νοητική υστέρηση και 2 υποστηρικτές τους). Το οικόπεδο επιφανείας 640 m2 περίπου, στο οποίο χωροθετείται το έργο, βρίσκεται στην διεύθυνση Γεωρ. Καραϊσκάκη και Ξανθίππου εντός του οικισμού Πικερμίου του Δήμου Πικερμίου – Ραφήνας και ανήκει στο Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση «ΕΣΤΙΑ». Το κτίριο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ Όροφο και Δώμα.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.236.409 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.236.409 €

Πληρωμές

1.173.696 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.236.409 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.173.696 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

62.713 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

01/11/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Ραφήνας - Πικερμίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Ραφήνας - Πικερμίου

100 %

1.236.409 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

8 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

8 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

ΜΙΑΟΥΛΗ 50

Ανάδοχος

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΓΚΥΡΑΣ 11

Ανάδοχος

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Εστϊα'

ΣΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "Εστϊα'

ΣΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 13

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5002051