ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

4

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

11ο & 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10ο & 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.225.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την ανέγερση του 11ου & 14ου, 10ου & 21ου, 31ου και 17ου Νηπιαγωγείων Περιστερίου. 11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 1195 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου . Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 973,98μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 6.510,21μ2. Περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, πολυδύναμο χώρο, 2 χώρους ύπνου, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 10ο & 21ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου: Το έργο βρίσκεται επί των οδών Αππιανού και Φιλικών του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 291,63μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.952,79μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία. 31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 212 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 238.35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 614,33μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. 17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω: Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. 539Β του Δήμου Αιγάλεω και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 336,35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 760,45μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.225.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.225.000 €

Πληρωμές

1.907.574 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.225.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.907.574 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

317.426 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

22/09/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Περιστερίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Περιστερίου

74.92 %

1.666.970 €

Αττικής

Αθηνών

Αιγάλεω

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αιγάλεω

25.08 %

558.030 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

250 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

FTF ΑΝΩΝΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

Α ΧΑΡΕΣΣΑ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ανάδοχος

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 364 & ΚΑΛΒΟΥ

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 & ΚΗΦΙΣΟΥ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5000730