ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

6.326.639 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το ακίνητο αρχικά αποκτάται από την Μαριέττα συζ. Δημητρίου Κριεζή (Ναυάρχου, Υπουργού Ναυτικών), το 1881, δίδεται ως προίκα στον Ηλία Κων/νου Ηλιάσκο το 1898, για την Μαρία Κριεζή, θυγατέρα Δημητρίου Κριεζή, αγοράζεται από τον Αλέξανδρο Σούτσο (ή Σούτζο) -στρατηγό του ελληνικού στρατού, προέδρου της Αθηναϊκής Λέσχης και συζύγου της Σοφίας Νικολάου Μαυροκορδάτου- το 1904. Το 1932 κληρονομείται από τις κόρες τους Ελένη συζ. Βασιλείου Μελά, Ελίζα Κρουπένσκι, χήρα Γρηγορίου Σούτσου, Ευφροσύνη συζ. Ευτυχίου Χάρτ. Η έτερη κόρη Ειρήνη Φον Στράουτς παραιτείται του μεριδίου της. Το 1935 το ακίνητο αγοράζεται από τους Θεοδόσιο και Μαρίκα Θεοφίλη (το γένος Ιωάννη Βραχνού) και κληροδοτείται ολόκληρο τελικά το 1960 στον γιό τους Κωνσταντίνο Θεοφίλη. Αγοράζεται από την εταιρεία ΕΔΟΚ ΑΕ το 1970 και περνάει στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας το 1987 μετά από πλειστηριασμό κατά της ΕΔΟΚ ΑΕ. Το 1996 περνά στην ιδιοκτησία της Βουλής των Ελλήνων. Το κτίριο κηρύχθηκε διατηρητέο το 1991 και περιήλθε στην ιδιοκτησία της Βουλής των Ελλήνων το 1996. Προβλέπεται η εκ νέου κατασκευή όλων των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και ο εμπλουτισμός τους με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να καλύπτονται πλήρως λειτουργικά οι νέες χρήσεις των χώρων. Ταυτόχρονα, θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή όλων των εξωτερικών διαμορφώσεων, των πλακόστρωτων, της σιδερένιας θύρας της οδού Φιλελλήνων και του ακάλυπτου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

6.326.639 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

6.326.639 €

Πληρωμές

72.079 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


6.326.639 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

72.079 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

6.254.560 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος

100 %

6.326.639 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

22000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 2

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕΓΑΡΟ ΒΟΥΛΗΣ, Λ. ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 2

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010831