"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΙΓΙΝΑΣ) ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ"

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

5

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

4

Άλλα
υποέργα

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Σ.Σ.Ε.Δ.) ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΦΥΛΑΚΕΣ)

Σύνδεση του κτιρίου με το δίκτυο διανομής ρεύματος

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.045.019 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση και πλήρης λειτουργία της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιοδικών εκθέσεων στο Διαχρονικό Μουσείο Αίγινας (κτίριο Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας). Το έργο περιλαμβάνει τις οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις ώστε το κτίριο να καταστεί πλήρως λειτουργικό για τους ανωτέρω σκοπούς.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.045.019 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.045.019 €

Πληρωμές

594.361 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.045.019 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

594.361 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

450.658 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος

100 %

1.146.804 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

50000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 233

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΩΩΒΡ7Λ7-Θ8Β_ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΩΑΣΩ7Λ7-ΥΝ2_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

60ΛΟ7Λ7-618_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

6ΠΥ47Λ7-Υ15_3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010591