ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

Αποπεράτωση και εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών του Ωδείου Αθηνών

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη στην οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του έργου.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτό.

Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου του Ωδείου Αθηνών

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.076.606 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Η παρουσία του εμβληματικού Κτηρίου του Ωδείου Αθηνών στην καρδιά της πόλης και ο εγγενώς ‘ανοιχτός’ χαρακτήρας των υποδομών του (χώροι εκπαίδευσης, μουσικής, θεάτρου, εικαστικών τεχνών) το καθιστούν σημαντικό σημείο αναφοράς και μοχλό για την ενίσχυση της πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης της Αθήνας. Με το παρόν έργο υλοποιείται η αποπεράτωση τμημάτων του κτιρίου του Ωδείου, (αμφιθέατρο 600 θέσεων, πολυχώρος black box 200 θέσεων, χώροι εκπαίδευσης, εκθέσεων, κοινωνικών εκδηλώσεων και πολιτισμικής επιχειρηματικότητας, φουαγιέ και χώροι εστίασης) με στόχο την ανάπτυξη και προβολή του ως πολιτιστικό, και εκπαιδευτικό τοπόσημο της Πρωτεύουσας και την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το τουριστικό προϊόν της Αθήνας.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.076.606 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

7.076.606 €

Πληρωμές

3.453.054 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


7.076.606 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.453.054 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

3.623.552 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

20/06/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 3 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

7.076.606 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

10250 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ

Ανάδοχος

ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ανάδοχος

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΣΑΡΛΗΣ,,ΤΙΜΟΛΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΡΥΝΗΣ 16

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003652