Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καπανδριτίου Δήμου Ωρωπού - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.100.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο 2θέσιο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο Καπανδριτίου του Δήμου Ωρωπίων. Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται επί της Eπαρχιακής Oδού 32, στη θέση «Γκούρι - Μιλιάτζι» Καπανδριτίου. Η διαμόρφφωση των χώρων έχει ως εξής: Α. Νηπιαγωγείο: Το ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα - τραπεζαρία, χώρο ύπνου, χώρους υγιεινής νηπίων, νηπιαγωγών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), γενική αποθήκη υλικού, γραφείο νηπιαγωγών και πολυδύναμο χώρο. Β. Δημοτικό Σχολείο: Το ισόγειο περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, χώρο φύλακα, γραφεία δασκάλων, χώρους υγιεινής, κυλικείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, σκηνή, αποδυτήρια, γενικό αρχείο και αποθήκες, 2 μικρά γραφεία και χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Ο Α’ Όροφος περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών, χώρους υγιεινής μαθητών και ενηλίκων, εργαστήριο ξένων γλωσσών, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, κουζίνα με αποθήκη, τραπεζαρία, γραφείο Διευθυντή, γραμματεία, αρχείο, αποθήκη, ιατρείο, γραφείο Συλλόγου Γονέων και Μαθητικών Κοινοτήτων, βιβλιοθήκη και χώρο καθαρισμού. Τόσο στο κτίριο του Δημοτικού όσο και του Νηπιαγωγείου δημιουργούνται διευρυμένοι εσωτερικοί χώροι που μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι διαλείμματος των μαθητών. Ο περιβάλλων χώρος των δύο σχολείων διαχωρίζεται με περίφραξη, έτσι ώστε τα δύο σχολεία να λειτουργούν ανεξάρτητα. Επίσης προβλέπονται χώροι στάθμευσης και εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ. Ο κυρίως αύλειος χώρος του Νηπιαγωγείου διαμορφώνεται Νοτιοδυτικά και περιλαμβάνει ζώνη πρασίνου και χώρο παιχνιδιών. Ο κυρίως αύλειος χώρος του Δημοτικού διαμορφώνεται Νότια και περιλαμβάνει χώρους πρασίνου και καθιστικών, καθώς και γήπεδο μπάσκετ / βόλεϋ με διαμορφωμένες κερκίδες.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.100.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

7.100.000 €

Πληρωμές

143.394 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


7.100.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

143.394 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

6.956.606 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

21/01/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Ωρωπού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Ωρωπού

100 %

7.100.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

350 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Λ.ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ 50

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5045715