Διαμόρφωση / Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Μελίνα Μερκούρη

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ"

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

640.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η ανακαίνιση και αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου ""Μελίνα Μερκούρη"", επί της οδού Αγίου Φανουρίου 99 & Προδρόμου του Δήμου Ιλίου, σε σύγχρονο χώρο διεξαγωγής πολλαπλών εκδηλώσεων / δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η αναδιαρύθμιση του υφιστάμενου χώρου ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικές χρήσεις εκπαίδευσης και πολιτισμού. Προς τον σκοπό αυτόν αυξάνεται ο χώρος υποδοχής και αντίστοιχα μειώνεται η κεντρική αίθουσα. Στο χώρο των WC κοινού θα κατασκευαστεί WC για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Η κεντρική αίθουσα θα διαμορφωθεί κατάλληλα σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και 4 επιπλέον χώρους για δραστηριότητες όπως χώρος δοκιμών μικρών μουσικών συνόλων, αίθουσα ψηφιακών εφαρμογών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 αίθουσες πολυμέσων για προσομοίωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων θα δημιουργηθούν καμαρίνια, ξεχωριστοί χώροι υγιεινής και ανεξάρτητη είσοδος.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

640.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

640.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


640.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

640.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

15/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Ιλίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Ιλίου

100 %

640.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

1068 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΧΟΥ 48-50

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΛΧΟΥ 48-50

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5050829