Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο.

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή διαμόρφωσης Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας.

Οριστική Μελέτη Διαμόρφωσης Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας.

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες διαμόρφωσης Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας.

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.933.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ανάπλαση και διασύνδεση 3 κεντρικών οδικών αξόνων (Χαριλάου Τρικούπη, Ηρώων Πολυτεχνείου και IIας Μεραρχίας) και 3 τοποθεσιών ειδικού αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, Αρχαιολογικός Χώρος πλατείας Ροντήρη και Αρχαιολογικός χώρος πλατείας Τερψιθέας) του κέντρου του Πειραιά. Οι προαναφερθέντες χώροι διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε σχέση με τους επισκέπτες κρουαζιέρας και γενικότερα τους πεζούς περιπατητές και επισκέπτες του Πειραιά, ιδιαίτερα δε αυτούς που κινούνται μεταξύ του τουριστικού λιμανιού (Ζέα) και του κεντρικού λιμένα και συγκεκριμένα του τμήματος πρόσδεσης των κρουαζιερόπλοιων. Η ανάπλαση και διασύνδεση των κυρίων οδικών αξόνων με τους αρχαιολογικούς χώρους περιλαμβάνει την ανάδειξη των αρχαίων μνημείων με σύγχρονες, καλαίσθητες παρεμβάσεις στους περιβάλλοντες και κοινόχρηστους χώρους τους, έτσι ώστε να αναδειχθεί η σχέση του αρχαίου με τον σύγχρονο Πειραιά, σε μία συνέχεια της ιστορίας της πόλης. Με τον τρόπο αυτό, μέσω της ιστορικής συνέχειας και της δημιουργίας σύγχρονων τοποσήμων, σχεδιάζονται διαδρομές που αναβαθμίζουν το άμεσα προσβάσιμο αστικό περιβάλλον της πόλης, αποτελώντας ταυτόχρονα και τουριστικές διαδρομές. Με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, δημιουργείται ένα δίκτυο το οποίο θα περιλαμβάνει ως προεξάρχοντα στοιχεία τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, θα ενσωματώνει όμως παράλληλα χώρους πρασίνου, ελεύθερους χώρους και κοινόχρηστους χώρους, χώρους αναψυχής και κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.933.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

4.933.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


4.933.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.933.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

04/12/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

100 %

4.933.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
092

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαίων

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Κωδ. CO38

20000 Τετραγωνικά μέτρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ

Ανάδοχος

Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

Ανάδοχος

Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Έγκρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Παρακολούθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρόσκλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5050534