ΔΥΤΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – Β' ΦΑΣΗ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

6

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

5

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΙΙ ΤΟΥ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ & ΤΡΙΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΡΑΜ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

117.431.842 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Ναι


Θεματικός στόχος

Βιώσιμες Μεταφορές

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της επέκτασης του Τραμ στο Πειραιά από τη σημερινή ΣΤΑΣΗ «Νέο Φάληρο» με κατάληξη της γραμμής στον υφιστάμενο τερματικό σταθμό «Σ.Ε.Φ.». Πιο συγκεκριμένα, το τραμ προβλέπεται να έχει κυκλική πορεία, εισερχόμενο στον Πειραιά από τις οδούς Μ. Ασίας (Λ. Παπανδρέου), Λ. Λαμπράκη και Λ. Βασιλέως Γεωργίου και εξερχόμενο από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως και Ομηρίδου Σκυλίτση. Επιπλέον, το Έργο περιλαμβάνει την προμήθεια 25 συρμών, τις δαπάνες διαχείρισης και επίβλεψης του έργου από τον φορέα υλοποίησης.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

117.431.842 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

117.431.842 €

Πληρωμές

87.565.742 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


117.431.842 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

87.565.742 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

29.866.100 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

22/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 5 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

95 %

111.560.250 €

Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

2.5 %

2.935.796 €

Αττικής

Αθηνών

Ελληνικού - Αργυρούπολης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης

1.5 %

1.761.478 €

Αττικής

Αθηνών

Παλαιού Φαλήρου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Παλαιού Φαλήρου

1 %

1.174.318 €


Κατηγορία παρέμβασης
043

Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και του τροχαίου υλικού)

Αστικές συγκοινωνίες: Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών τραμ και μετρό | Κωδ. CO15

5.35 Χιλιόμετρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ALSTΟΜ TRANSPORT SA

Ανάδοχος

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΝΑΣΟΥ 6

Ανάδοχος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

Σ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ

ΑΘΗΝΑΣ 67

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 191-193

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003660