Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

812.896 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των παρακάτω 3 σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος: α) του κτιρίου του Γυμνασίου Σπάτων, επί της οδού Μυκηναϊκών Τάφων στα Σπάτα. β) του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος επί των οδών Σπετσών και Θεμιστοκλέους 1 στην Αρτέμιδα. γ) του κτιρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος επί των οδών Σπετσών και Θεμιστοκλέους 1 στην Αρτέμιδα. Σε κάθε μία από τις σχολικές μονάδες ειδικότερα προβλέπεται: 1. Στο Γυμνάσιο Σπάτων: Αντικατάσταση μέρους των κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δώματος και οροφής, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, κατασκευή ψευδοροφής με θερμομόνωση σε 3 ισόγειες αίθουσες διδασκαλίας, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πλήρης αναβάθμιση λεβητοστασίου. 2 . Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος: Θερμοϋγρομόνωση δώματος, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. 3. Στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος: Θερμομόνωση στέγης, εξωτερική θερμομόνωση τοίχων, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου, αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει καθοριστικά: - Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των σχολικών κτιρίων. - Στην εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. - Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. - Στην προστασία του περιβάλλοντος. - Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. - Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης για τους χρήστες των κτιρίων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

812.896 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

812.896 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


812.896 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

812.896 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Σπάτων - Αρτέμιδος

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Σπάτων - Αρτέμιδος

100 %

812.896 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

617812.46 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

223.11 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ & ΦΛΕΜΙΝΓΚ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5056591