Επαναλειτουργία με νέες χρήσεις του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

Εργασίες επισκευής και αναβάθμισης του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως, των δυτικών αποθηκών και του εργαστηρίου συντήρησης

Μεταφορά, αποθήκευση και τοποθέτηση του αρχαιολογικού υλικού στις αίθουσες του Παλαιού Μουσείου Ακροπόλεως

Προμήθεια ραφιών αποθήκευσης για το Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως και τις δυτικές αποθήκες

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.560.080 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το Παλαιό Μουσείο Ακροπόλεως (ΠΜΑ) θεμελιώθηκε στα ΝΑ του Παρθενώνα το 1865 και ολοκληρώθηκε το 1874. Πρόκειται για το πρώτο κτήριο στο νεοελληνικό κράτος που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσείο, λιτό και απέριττο. Το κτήριο είναι λιθόκτιστο, απλό, χωρίς αρχιτεκτονικό διάκοσμο, διακριτικά υποταγμένο στην αρχιτεκτονική των γειτονικών μνημείων. Τον Ιούλιο του 2007 το παλαιό Μουσείο Ακρόπολης έκλεισε τις πόρτες του στο κοινό, προκειμένου τα εκθέματα, να αποσυναρμολογηθούν και να συσκευασθούν για τη μεταφορά τους στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Η ΕΦΑ Αθηνών, προκειμένου να οργανώσει και να προστατέψει το αρχαιολογικό υλικό που προέρχεται από την Ακρόπολη και φυλάσσεται σε ακατάλληλους στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους και να βελτιώσει την πρόσβαση σε αυτό με σκοπό τη συντήρηση, τη μελέτη και τη διατήρησή του, σχεδιάζει την αναβάθμιση και επαναλειτουργία του κτηρίου του Παλαιού Μουσείου με συνθήκες επισκέψιμης μουσειακής αποθήκης. Η νέα αυτή μουσειακή χρήση, σε έναν χώρο άρτια και πρωτοπόρα εξοπλισμένο, με αρχαιολογικό υλικό σχετιζόμενο με την διαχρονική ιστορία της Ακρόπολης, αλλά και την ιστορία της αρχιτεκτονικής και του αρχαίου γραπτού λόγου (αρχιτεκτονικά μέλη που προέρχονται από κτήρια της μυκηναϊκής, γεωμετρικής και αρχαϊκής περιόδου, καθώς και από κτήρια των κλασικών χρόνων, όπως επίσης και ενεπίγραφων βάσεων και μελών) θα επιτρέψει παράλληλα να παρουσιασθεί η «αφανής» ιστορία της Ακρόπολης, αυτή που ο επισκέπτης δεν βλέπει όταν επισκέπτεται τον Βράχο. Το έργο αυτό σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του εργαστηρίου συντήρησης ανοικτής θέασης και των δυτικών αποθηκών του υπόσκαφου τμήματος δυτικά των Παλαιού Μουσείου, θα αποτελέσει, παράλληλα με το εκτεταμένο αναστηλωτικό πρόγραμμα των μνημείων που εκτελείται από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, μία δυναμική παρέμβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, καθώς θα απαντήσει στις απαιτήσεις του προβεβλημένου αρχαιολογικού χώρου, του ελληνικού και διεθνούς κοινού, των ειδικών επιστημόνων, κατά τρόπο που θα ανταποκρίνεται στη μοναδικότητα του μνημείου της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και πρώτου μνημείου του καταλόγου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δημιουργώντας εκ νέου έναν επισκέψιμο, μουσειακό χώρο πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.560.080 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.560.080 €

Πληρωμές

416.671 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.560.080 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

416.671 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

3.143.409 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

3.560.080 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

16000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2-4

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010839