ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

92.574 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην ανακατασκευή, νέα διαμόρφωση χώρων καθώς και προμήθεια εξοπλισμού (κλιματιστικά, είδη σκίασης, φωτιστικά, σύστημα ασφαλείας, έπιπλα), στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορυδαλλού, επί των οδών Ξενοφώντος & Πελοπίδα, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου. 


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

92.574 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

92.574 €

Πληρωμές

8.114 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


92.574 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

8.114 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

84.460 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

04/02/2019Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 4 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Κορυδαλλού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Κορυδαλλού

100 %

92.574 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

100 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ Ε39 ΟΙΚ 2 0

Ανάδοχος

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 15

Ανάδοχος

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ 6

Ανάδοχος

ΤΟΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ

ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


9ΥΣΨ7Λ7-ΥΝΕ_ΕΝΤΑΞΗ

92Γ87Λ7-27Ω_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_21_01_2020

6Ζ3Ρ7Λ7-ΦΥΨ_3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_02_11_2020

ΩΘ8Δ7Λ7-5ΚΟ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ_15_04_2020

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5033031