ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

835.428 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Ο Δήμος Βριλησσίων θεωρεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του στόχο υψηλής προτεραιότητας ο οποίος ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και συμβάλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία. Η παρούσα πράξη που έχει τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Γυμνασίου και του 1ου Λύκειο Βριλησσίων. Η επιλογή των συγκεκριμένων κτιρίων έγινε με κριτήρια που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της Πρόσκλησης, με το ύψος των ενεργειακών του καταναλώσεων, με πλήθος των μαθητών και εκπαιδευτικών και με τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης, ασφάλειας και υγιεινής για την εκπαιδευτική και κάθε άλλη δραστηριότητα της σχολικής κοινότητας σε αυτό. Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θα γίνουν στο κτίριο στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: • Αντικαταστάσεις κουφωμάτων και θερμοϋγρομονώσεις του κελύφους • Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων ψύξης θέρμανσης • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

835.428 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

835.428 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


835.428 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

835.428 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

04/12/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Βριλησσίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Βριλησσίων

100 %

835.428 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

294191.56 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

93 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΡΝΑΡΔΟΥ 23

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5072539