ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 800 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.100.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Η κατασκευή ενός σύγχρονου βρεφονηπιακού σταθμού, επί των οδών Ποτιδαίας, Λυκοσούρας, Πτολεμαΐδος και Αβδήρων  στο Ο.Τ. 800 του Δήμου Περιστερίου, σχεδιάστηκε για την κάλυψη των αναγκών που αφορούν στην φύλαξη βρεφών και νηπίων των οποίων οι γονείς εργάζονται καθώς και στην εισαγωγή των νηπίων προσχολικής ηλικίας στην εκπαιδευτική διαδικασία με εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στην δημιουργία κοιτίδων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επίσης, ένας άλλος σημαντικός σκοπός είναι η υλοποίηση έργων ούτως ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι υπάρχοντες δημοτικοί χώροι, αλλά και να αναβαθμιστεί το ευρύτερο τοπίο του Δήμου. Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα προστεθεί στις υπάρχουσες κοινωνικές υποδομές του Δήμου, αναβαθμίζοντας την περιοχή και υποστηρίζοντας τις ανάγκες για φιλοξενία των παιδιών της περιοχής. Επιπλέον, ο βρεφονηπιακός σταθμός θα αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο φιλοξενίας όπου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας  θα περνούν δημιουργικά ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σταθμού, θα κοινωνικοποιούνται με την συναναστροφή τους με συνομήλικα παιδιά και θα εισάγονται ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου έργου  καλύπτει τόσο τις ανάγκες του Δήμου για φύλαξη των παιδιών με εργαζόμενους γονείς, όσο και να υπακούει στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα κτίρια βρεφονηπιακών σταθμών, ενώ παράλληλα να ανταποκρίνεται και στις σύγχρονες ανάγκες ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.100.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.100.000 €

Πληρωμές

23.653 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.100.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

23.653 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.076.347 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

14/03/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Περιστερίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Περιστερίου

100 %

2.100.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

38 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

38 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 & ΚΗΦΙΣΟΥ

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 1 & ΚΗΦΙΣΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5038780