ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

ΚΑΤΑΣΚΕΥH ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.510.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Ο συγκεκριμένος βρεφονηπιακός σταθμός θα διαθέτει τα παρακάτω τμήματα: α)τμήμα βρεφών, για βρέφη από 2 μηνών μέχρι 2,5 ετών, β)τμήμα νηπίων για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο).γ)τμήμα νηπίων με αναπηρία για παιδιά από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο). Ο σχεδιασμός του προδιαγράφει την φιλοξενία 10 βρεφών,50 νηπίων και 6 νηπίων με αναπηρία. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός θα πλαισιώνεται από τους αναγκαίους υπαίθριους χώρους πολλαπλών δραστηριοτήτων – παιχνιδιού – αναψυχής – πρασίνου και θα αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο φιλοξενίας, που τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα περνούν δημιουργικά ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους του σταθμού, θα κοινωνικοποιούνται μέσω της συναναστροφής τους με συνομήλικα παιδιά και θα εισάγονται ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός θα προστεθεί στις υπάρχουσες κοινωνικές υποδομές του Δήμου, αναβαθμίζοντας την περιοχή και υποστηρίζοντας τις ανάγκες για φιλοξενία των παιδιών της περιοχής. Το έργο αφορά σε εκτέλεση οικοδομικών,ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και εργασιών πρασίνου για την ανέγερση ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ισόγειου, συνολικού εμβαδού 422 m2 και εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου σε οικόπεδο εμβαδού περίπου 1,3στρέμματα. Το κτίριο θα είναι σε αρμονία με το δομημένο οικιστικό περιβάλλον,θα υπακούει στις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα κτίρια βρεφονηπιακών σταθμώνμε ιδιαίτερη πρόνοια στον βιοκλιματικό σχεδιασμό του. Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός του κτιρίου έχει γίνει με βάση την προσαρμογή του στις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες  και στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, με στόχο την αξιοποίηση των θετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων,ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου, κατά την διάρκεια  του χρόνου λειτουργίας του και να επιτυγχάνεται ο περιορισμός στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας και η μεγιστοποίηση αίσθησης ευεξίας στους χρήστες. Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός του Σταθμού. Ένα τέτοιο έργο συμβάλει γενικότερα στην προαγωγή της προσχολικής εκπαίδευσης που είναι ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς της σύγχρονης κοινωνίας.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.510.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.510.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.510.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.510.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

18/03/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αγίων Αναργύρων - Καματερού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αγίων Αναργύρων - Καματερού

100 %

1.510.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. SO031

66 Άτομα

Δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών | Κωδ. T3305

66 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5040179