ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

114.069 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή έργου  στο υπαίθριο θέατρο της περιοχής Αγ.  Γρηγορούσας. Ο Δήμος Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου επί της οδού Ικάρου, Σκρά, Πυθαγόρα και Έλλης, συνέταξε την παρούσα μελέτη, που αφορά στις ήπιες λειτουργικές βελτιώσεις της ευρύτερης πλατείας με στόχο την ενεργοποίηση του δημόσιου χώρου σε επίπεδο γειτονιάς και την αναβάθμιση της περιοχής. Στο έργο, συμπεριλαμβάνονται:  η αναμόρφωση των κερκίδων με αναβαθμούς πρασίνου και χώρους στάσης, της σκηνής και των χώρων υποδοχής. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή στεγάστρων, αποθηκευτικού χώρου,  και υπαίθριου χώρου άθλησης. Τέλος, θα ενισχυθεί ο υπάρχων φωτισμός περιμετρικά και στον εσωτερικό χώρο της πλατείας καθώς και το σύστημα άρδευσης για τους χώρους πρασίνου. Το υπάρχον θέατρο είναι κατασκευασμένο από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, φιλοξενώντας πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σήμερα δεν καλύπτει τις ανάγκες υπαίθριων δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής και είναι δυσλειτουργικό αφού δεν περιλαμβάνει βοηθητικές υποδομές για την κάλυψη εκδηλώσεων. Το θέατρο και οι λοιπές διαμορφώσεις του είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από σκυρόδεμα, καθιστώντας το χώρο αφιλόξενο προς τον επισκέπτη .  Βασικός στόχος της ανάπλασης είναι η αναβάθμιση και η χρήση του δημοτικού χώρου από όλο το εύρος των ηλικιακών ομάδων.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

114.069 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

114.069 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


114.069 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

114.069 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

04/03/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Χαϊδαρίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Χαϊδαρίου

100 %

114.069 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

460 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Φορέας Διαχείρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Έγκρισης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Παρακολούθησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρόσκλησης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 37

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 138

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5037953