Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Νηπιαγωγείο Ανατολής Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

629.625 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νηπιαγωγείου Ανατολής Νέας Μάκρης, στον Δήμο Μαραθώνα. Το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί το Νηπιαγωγείο βρίσκεται επί των οδών Ασκληπιού και Αφροδίτης στην Νέα Μάκρη και έχει επιφάνεια 1819,53 μ². Το Νηπιαγωγείο αποτελείται απο Υπόγειο και Ισόγειο. Το Υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικό χώρο, αντλιοστάσιο και δεξαμενή νερού και χώρο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Το Ισόγειο περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ανάπαυσης νηπίων και χώρο ιματιοθηκών, τραπεζαρία με κουζίνα, γραφείο νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής νηπίων και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), πολυδύναμο χώρο και υπόστεγο χώρο, ο οποίος συνδέεται και ενοποιείται με τον διαμπερή πολυδύναμο χώρο. O περιβάλλων χώρος προστατεύεται από τους ψυχρούς βόρειους ανέμους και από την ηλιακή ακτινοβολία με την θέση του κτιρίου και της φύτευσης, προκειμένου να βελτιωθεί το μικροκλίμα του Νηπιαγωγείου και να επιτευχθεί θερμική άνεση των χρηστών. Στον χώρο αυτόν διαμορφώνονται πλακόστρωτοι χώροι κίνησης, χώροι παιχνιδιού και πρασίνου.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

629.625 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

629.625 €

Πληρωμές

336.254 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


629.625 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

336.254 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

293.371 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/09/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Μαραθώνος

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Μαραθώνος

100 %

629.625 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

50 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ανάδοχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΟΙΝΟΗΣ 6

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5045273