Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

Προσθήκη κτιρίου για το Λύκειο Διονύσου - Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.250.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην προσθήκη νέου κτιρίου στο Λύκειο Διονύσου. Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο βρίσκεται στην περιοχή Νέα Αιολίδα της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου του Δήμου Διονύσου, εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, και έχει συνολική επιφάνεια περίπου 10,5 στρέμματα. Σε τμήμα αυτού έχει ανεγερθεί κλειστό γυμναστήριο. Το νέο κτίριο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και Α’ όροφο. Το Υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και χώρο στάθμευσης αυτοκίνητων. Το Ισόγειο περιλαμβάνει χώρους διοίκησης, χώρο φύλακα, ιατρείο-αναρρωτήριο, 6 Αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο, γραφείο συλλόγου γονέων, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους. Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει 6 Αίθουσες διδασκαλίας, 2 αίθουσες ξένων γλωσσών, 3 αίθουσες κατεύθυνσης, εργαστήριο σχεδίου, 2 εργαστήρια πληροφορικής, χώρους διοίκησης και χώρους υγιεινής.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.250.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

5.250.000 €

Πληρωμές

994.566 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


5.250.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

994.566 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.255.434 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

12/07/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Διονύσου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Διονύσου

100 %

5.250.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

300 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5045276