ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

3

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ολοκλήρωση του κτιρίου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και διαμόρφωση του γειτνιάζοντα περιβάλλοντα χώρου για την πρόσβαση στις νέες κτιριακές υποδομές του ΕΑΑ

Προσθήκη, κατ’ επέκταση του ΙΑΑΔΕΤ, νέου διώροφου κτιρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στο Λόφο Κουφού Πεντέλης

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.230.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία

Αντικείμενο Πράξης

Η ανέγερση νέου, σύγχρονου κτιρίου θα αποτελέσει σημαντική αναβάθμιση του ρόλου του Γεωδυναμικού αλλά και του ΕΑΑ (που στεγάζεται ακόμη σε εξαιρετικά παλαίο κτίριο και isoboxes), και θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των Εθνικών Δικτύων του (Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων, κλπ)- Θα εξασφαλίσει τις συνθήκες ώστε το Γεωδυναμικό να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες της Πολιτείας και του κοινού, να βελτιώσει τις υπηρεσίες του προς την Πολιτεία και τα ΜΜΕ, - Θα επιτρέψει την μέγιστη αποτελεσματικότητα της 24ωρης βάρδιας, ώστε να ανταποκρίνεται όλο και καλύτερα στην υψηλή σεισμική δραστηριότητα της χώρας μας.- Επίσης, η ανέγερση του κτιρίου και μετεγκατάσταση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Γ.Ι.) θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Γ.Ι., την ενδυνάμωση της υπεροχής του στον ελληνικό χώρο, την αύξηση της επιρροής του στον ευρωπαϊκό χώρο, και την αύξηση της φιλοξενίας επισκεπτών ερευνητών από ελληνικά και ευρωπαϊκά κέντρα.- Το νέο κτίριο θα δώσει ώθηση στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που διεξάγεται στο Γεωδυναμικό, ώστε να απαντήσουμε στις απαιτήσεις της εποχής, με στόχο την προαγωγή της γνώσης, νέα προϊόντα και υπηρεσίες άμεσης πληροφόρησης για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, νέες θέσεις απασχόλησης για νέους επιστήμονες και μηχανικούς με υψηλή κατάρτιση. Στο πλαίσιο της συνολικής παρέμβασης και της ολοκλήρωσης των κτιριακών υποδομών για την ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κέντρου θα υλοποιηθεί ένα νέο μικρό κτίριο, το οποίο αφορά μικρή προσθήκη ως επέκταση του υφιστάμενου κτιρίου γραφείων του ΙΑΑΔΕΤ, το οποίο θα περιλαμβάνει εργαστήρια και γραφεία.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.230.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

4.230.000 €

Πληρωμές

2.375.416 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


4.230.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.375.416 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.854.584 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

01/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Πεντέλης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Πεντέλης

100 %

4.230.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
058

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)

Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. 06002

1 Αριθμός

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται | Κωδ. SO033

1 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ανάδοχος

Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΝΥΜΦΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΦΟΣ ΝΥΜΦΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5002426