«ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»

Κατάσταση έργου: Ολοκλήρωση

5

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

4

Άλλα
υποέργα

ΜΕΛΕΤΗ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - CPV 43324100-1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - CPV 39130000-2.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.207.330 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι