1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΡΑΣΙΕΣ & ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.440.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την κατασκευή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου, με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.000 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 4,1 στρ.. Το 1o Δημοτικό Σχολείο Κρυονερίου, περιλαμβάνει: Υπόγειο Αποθηκευτικούς χώρους,λεβητοστάσιο,δεξαμενή καυσίμων.μηχανοστάσιο ανελκυστηρα,χώρο πυροσβεστικού συγκροτήματος,δεξαμενή πυρόσβεσης,κεντρική κλιματιστική μονάδα, κλιματιστικά της Α.Π.Χ. και θέσεις στάθμευσης.  Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων,αποθήκη,control room, βιβλιοθήκη,W.C., κυλικείο,γρ.συλλόγων,ψυχολόγου,δασκάλων,δ/ντή και γονέων,ιατρείο,χώρο φύλακα κουζίνα-αποθήκη τροφίμων και χώρο φαγητού.Επίσης περιλαμβάνονται 6 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Α' όροφος WC ορόφου,7 αίθουσες διδασκαλίας και 2 εργαστήρια (επιστημών και ξένης γλώσσας). Β' όροφος WC ορόφου,5 αίθουσες διδασκαλίας και 2 εργαστήρια ( πληροφορικής και αισθητικής αγωγής).


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

5.440.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

5.440.000 €

Πληρωμές

224.755 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


5.440.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

224.755 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

5.215.245 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

04/12/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Διονύσου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος
Διονύσου

100 %

5.440.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

300 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 1

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5029915