2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου -Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.463.393 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

>Το οικόπεδο, στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο: «2ο Δημοτικό Σχολείο & 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Περάμου - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», βρίσκεται εντός εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου, επί της οδού Νερακίου, στην περιοχή «Λάκκα Καλογήρου», της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στο νομό Αττικής. Η επιφάνεια του οικοπέδου είνα: Ε=11.207,27 μ2.Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου αποτελείται από τρεις πτέρυγες σε σχήμα Π. Οι δύο από τις τρεις αναπτύσσονται σε ισόγειο, α’ όροφο και β’ όροφο, ενώ η μία από τις δύο αποτελείται και από υπόγειο. Η τρίτη πτέρυγα αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Το κτίριο του Νηπιαγωγείου αποτελείται από ισόγειο και υπόγειο. Στο δώμα καταλήγει το ένα κλιμακοστάσιο.Το Υπόγειο του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει χώρο στάθμευσης, αποθήκες, αρχείο και Η/Μ χώρους. Το υπόγειο του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει αποθηκευτικούς και Η/Μ χώρους. Το Ισόγειο> του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, foyer  και συνοδευτικές λειτουργίες της αίθουσας, κεντρικό υπόστεγο χώρο εισόδου, δευτερεύουσα είσοδο, κυλικείο, βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, χώρο φύλακα, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους διοίκησης, αρχείο, χώρο αναμονής, αποθήκη, χώρους υγιεινής, 2 κλιμακοστάσια και ανελκυστήρα. Το ισόγειο του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνει 2 αίθουσες εργασίας, πολυδύναμο χώρο, τραπεζαρία, κουζίνα και αποθήκη κουζίνας, χώρο ανάπαυσης, γραφείο νηπιαγωγών, χώρους υγιεινής. Ο Α’ Όροφος του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 6 αίθουσες  διδασκαλίας, εργαστήριο αισθητικής αγωγής, εργαστήριο ξένων γλωσσών, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων, χώρο φαγητού, κουζίνα με αποθηκευτικό χώρο, χώρους υγιεινής και αποθήκη, καθώς και κλειστούς χώρους εκτόνωσης - διαλείμματος με εξόδους σε δύο βατά δώματα. Ο Β’Όροφος του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου περιλαμβάνει 4 αίθουσες  διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικών επιστημών, εργαστήριο  πληροφορικής, 2 μικρά γραφεία και έναν κλειστό χώρο εκτόνωσης - διαλείμματος.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.463.393 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.463.393 €

Πληρωμές

1.904.492 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.463.393 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.904.492 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.558.901 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

27/08/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Μεγαρέων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Μεγαρέων

100 %

3.463.393 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

300 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΧΡ. ΜΩΡΑΙΤΟΥ & ΜΑΥΡΟΥΚΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5029910