3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θέσιο και 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό. Ο.Τ. 17,Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

3ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης, 1ο 1/θέσιο και 2ο 1/θέσιο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης, στο Ηλιακό Χωριό. Ο.Τ. 17, Λυκόβρυση, με τη μέθοδο της προκατασκευής

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.900.074 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην κατασκευή 2 κτιρίων και βρίσκεται επί των οδών ΗΛΙΟΥ και ΕΡΑΣΜΟΥ στην ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ στο Ο.Τ. 17 εντός οικοπέδου επιφάνειας 5,2 στρέμματα περίπου. Περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας και 1 αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης ,1 εργαστήριο φυσικοχημείας και 1 εργαστήριο πληροφορικής καθώς και βοηθητικούς χώρους .


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.900.074 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.900.074 €

Πληρωμές

432.658 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.900.074 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

432.658 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.467.416 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

22/09/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Λυκόβρυσης - Πεύκης

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Λυκόβρυσης - Πεύκης

100 %

1.900.074 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

200 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΤΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ

ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5000833