4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο και 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου - Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

4ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο και 4ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου - Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.695.788 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην υλοποίηση οικοδομικών εργασιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την ανέγερση και λειτουργία του 4oυ 2/θέσιου Νηπιαγωγείου και του 4oυ 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου επί της οδού Κριεζή και των πεζοδρόμων Δόξης, Καλλικράτους και Κιλκίς του Δήμου Ασπροπύργου στον Νομό Αττικής. Πρόκειται για 2 διδακτήρια εντός του ίδιου οικοπέδου, με ανεξάρτητους αύλειους χώρους και ανεξάρτητες προσβάσεις. Το Νηπιαγωγείο είναι ισόγειο με υπόγειο και περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, πολυδύναμο χώρο, χώρο ύπνου, κουζίνα-τραπεζαρία, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και χώρους διοίκησης. Το Δημοτικό Σχολείο έχει ισόγειο, Α και Β όροφο, υπόγειο, 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (ΑΠΧ), κυλικείο, κουζίνα, τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, χώρους υγιεινής, βοηθητικούς χώρους και χώρους διοίκησης. Στο υπόγειο υπάρχουν βοηθητικοί χώροι και χώρος στάθμευσης. Στο Δημοτικό υπάρχει επίσης στεγασμένος χώρος διαλείμματος. Τα κτίρια ακολουθούν τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.695.788 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.695.788 €

Πληρωμές

162.087 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.695.788 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

162.087 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.533.701 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

06/05/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Δυτικής Αττικής

Ασπροπύργου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Δυτικής Αττικής

Δήμος
Ασπροπύργου

100 %

2.695.788 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

350 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 18

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5047098