ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ.

Όλα τα έργα | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ.

Κατάσταση Υποέργου: Ένταξη

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είδος υποέργου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

100.000 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.933.000 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

01 | 11 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


100.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

100.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης