ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ

Όλα τα έργα | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΕΚΒΟΛΗ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

8.799.027 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

11.606.527 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


19 | 09 | 2017

πραγματική

19 | 09 | 2017

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

20.049.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 21

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ37% - 57.72%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 57.72% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 56.98%
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56.53%
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56.53%
ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ -Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία Μελετών- Κατασκευών-Επιχειρήσεων 55.06%
ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.98%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 52.49%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.12%
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 51.47%
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 51.16%
J & P-ΑΒΑΞ ΑΕ 51.06%
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 50.96%
ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48.98%
CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC AE 48.01%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 46.62%
ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.09%
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.57%
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.98%
ΕΝΙΠΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.78%
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 41.11%
ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 37%

diakiriksi

64Ξ07Λ7-ΙΑ0_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6ΡΞΛ7Λ7-Ρ4Ε-1

ΩΕ8Κ7Λ7-1ΗΕ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

24 μήνες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

24 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

57.72

PS7ZT7L7-5CH0-+SYMVASI-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


8.799.027 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.279.971 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

7.519.056 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

6Ω9Ε7Λ7-ΑΒΛ_ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7ΧΟΠ7Λ7-Υ65_ΑΡΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

9ΛΘΛ7Λ7-ΦΧ6_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25_04_2022

Β41ΘΟΡ1Κ-Τ70_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΨΓΤΚ465ΧΘΞ-ΠΙΡ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-12-2019 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΨΔΖ5465ΧΘΞ-ΔΞΚ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 08_10_2020 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ω9Υ5465ΧΘΞ-Ε6Ε_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 25_10_2019 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗς ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΩΜΘΗ465ΧΘΞ-ΞΦ5_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 22_03_2021 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΩΠ98465ΧΘΞ-ΝΕ0_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29_07_2019 ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΩΤΣΕ7Λ7-Γ71_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 25_11_2020