ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

855.370 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.048.396 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


13 | 05 | 2014

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.845.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 26

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ12.64% - 53.64%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.64% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 53%
ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.36%
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΟΕ 50.64%
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 49.45%
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48.64%
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.36%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΩΥΣΙΔΗΣ 48%
Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.64%
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 47.64%
ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 47%
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 46.64%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 46.36%
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 46%
MINABΡA ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.64%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 45.64%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 45.28%
Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. 45%
ΚΑΣΤΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.17%
ΑΚΛΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43%
XΙΛΩΝ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική και Λατομική Εταιρεία 42.64%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.36%
ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 40.45%
ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38%
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17%
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ 12.64%

ΒΙ0Β7Λ7-8Μ7_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53.64


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


855.370 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

769.376 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

85.994 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης