Μελέτη ανάπλασης πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Όλα τα έργα | Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είδος υποέργου

ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

16.324 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.187.661 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

DELCO ΕΠΕ Ν ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΡΑΓΟΥΜΗ 6Α

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΡΟΙΔΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ 107

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΙΓΚΑΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ 117


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


07 | 05 | 2020

πραγματική

07 | 05 | 2020

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


DELCO ΕΠΕ Ν ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άγνωστο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΡΟΙΔΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΤΙΓΚΑΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


16.324 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

11.427 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.897 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης