Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (έπιπλα) για την ενίσχυση της λειτουργικότητας του ΚΗΦΗ

Όλα τα έργα | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ.

Κατάσταση Υποέργου: Ένταξη

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

257.095 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.137.068 €


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

15 | 03 | 2021

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


257.095 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

257.095 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης