Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διαφάνεια “παίζει” με Ανοιχτά Δεδομένα

Η “ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ” είναι μια πιλοτική
Βάση Δεδομένων Ανοιχτού Κώδικα για Δημόσιες Συμβάσεις Τεχνικών –Κατασκευαστικών Έργων
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική 2014-2020».

Δημιουργήθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια-Ελλάς στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» που εφαρμόζεται σε μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε δύο δήμους της περιφέρειας Αττικής. Συγκεντρώνει και παρουσιάζει χρήσιμες πληροφορίες με τρόπο απλό και φιλικό προς τον χρήστη ενθαρρύνοντας την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη και ενισχύοντας τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις.

Scroll to search


Εκκαθάριση Σύνθετη αναζήτηση
163 Έργα | 406 Υποέργα

Η πλατφόρμα περιέχει πληροφορίες για επιλεγμένα Έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014-2020). Κάθε Έργο περιλαμβάνει επιμέρους υποέργα που ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες (τεχνικά έργα/εργολαβίες, Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Αρχαιολογία κλπ). Υπόεργα για τα οποία δεν υπάρχει σχετική δημόσια διαθέσιμη πληροφορία, δεν εμφανίζονται στα γραφήματα.

Ταμεία Χρηματοδότησης

Έργα ανά φορέα χρηματοδότησης


Eξέλιξη έργων

Έργα ανά φάση υλοποίησης


Εκπτώσεις

Αριθμός συμβασιοποιημένων υποέργων ανά εύρος έκπτωσης


Δημοπρατήσεις υποέργων ανά έτος

Αριθμός υποέργων & συνολικοί προυπολογισμοί δημοπράτησης


Aνάδοχοι

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται ο αριθμός των υποέργων που έχει λάβει ο κάθε ανάδοχος καθώς και το συνολικό επιχορηγούμενο ποσό


Επωνυμία αναδόχου Αριθμός υποέργων Υποέργα Συνολικό επιχορηγούμενο ποσό υποέργων
ALSTΟΜ TRANSPORT SA 1 67,188,034 €
ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 57,737,994 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ ΑΑΓΗΣ ΑΕ 1 56,203,451 €
ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 35,378,060 €
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 42 30,960,032 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΕ ΕΛΤΕΡΓΑ ΑΕ 1 28,339,302 €
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 24,793,938 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 23,594,565 €
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 20,421,497 €
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 20,361,486 €
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 17,033,674 €
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 16,876,538 €
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5 16,301,393 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ 2 12,882,171 €
ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 12,199,152 €
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20 11,660,367 €
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 11,484,935 €
ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ 3 9,334,192 €
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 2 9,307,118 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 3 8,127,442 €
INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 7,011,612 €
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 6 6,696,992 €
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 22 6,676,753 €
ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 6,316,721 €
ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 6,305,047 €
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 6,075,149 €
Α.Γ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 5,667,156 €
Ν. ΚΑΙ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 3 5,574,892 €
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12 5,200,687 €
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 5,070,664 €
ΑΕΤΕΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 4,660,200 €
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 4,516,417 €
BKM WORKS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 4,295,905 €
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 3,767,082 €
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 2 3,611,466 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ 1 3,463,393 €
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 3,448,895 €
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 3,386,470 €
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 3,362,403 €
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 3,269,599 €
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 10 3,171,337 €
MUSEUM EVOLUTION ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 3,146,205 €
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 3,000,000 €
ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 3,000,000 €
ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 2,905,835 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ 1 2,582,800 €
SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 2,382,720 €
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 1 2,190,023 €
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1 2,018,543 €
ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ 3 1,962,871 €
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,953,776 €
ΤΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,900,074 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 1 1,857,126 €
ΑΛΦΑ - ΝΤΟΜΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,844,445 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ 2 1,804,406 €
ΕΛΕΡΓΟ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 1,803,003 €
ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1,760,418 €
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1,707,910 €
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΓΚΙΩΝΗ 1 1,606,088 €
ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,600,540 €
ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 1,537,709 €
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1 1,529,599 €
ΠΑΛΜΟΣ ΑΝ ΤΕΧΝ ΚΑΤΑΣΚ ΕΜΠ ΤΟΥΡ ΛΑΤΟΜ ΒΙΟΜ ΚΤΗΜ ΕΤΑΙΡ 1 1,422,562 €
ΡΙΣΤΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α Ε 2 1,386,760 €
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,345,577 €
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 2 1,264,800 €
ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,256,220 €
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,186,399 €
PDL ΑΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 1,089,306 €
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 2 1,017,288 €
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2 973,808 €
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 944,805 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ 1 940,436 €
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 855,370 €
ΤΕΜΑΚ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡ & ΝΑΥΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ 1 838,488 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ ΑΕ 1 816,984 €
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 800,179 €
ΡΟΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3 760,848 €
ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 748,000 €
ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 736,032 €
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΕ 4 733,046 €
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 714,193 €
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 681,957 €
Α ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 631,680 €
ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 1 625,396 €
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΤΕ 1 604,461 €
ΚΑΡΙΝΟΣ,,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 1 558,711 €
GREENMEDIA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 558,000 €
FTF ΑΝΩΝΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 558,000 €
VM AND A ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 521,266 €
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ 1 521,266 €
ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 511,270 €
Α ΧΑΡΕΣΣΑ Γ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 1 479,974 €
ΔΗΜ ΕΡ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 477,901 €
ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 450,394 €
ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 430,000 €
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ 1 427,500 €
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ,,ΧΡΗΣΤ,ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 407,960 €
ERGMASIN DEALS P.C. 1 402,586 €
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ 1 367,619 €
INTEGER ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 1 354,574 €
TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 311,211 €
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 307,520 €
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 3 297,715 €
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1 272,290 €
ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 257,151 €
ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 210,000 €
Α ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1 167,400 €
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 151,015 €
Κ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 143,695 €
RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ 3 117,739 €
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 114,069 €
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 110,000 €
ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ 1 106,840 €
ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 106,840 €
ΣΑΡΛΗΣ,,ΤΙΜΟΛΕΩΝ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 106,840 €
SYSTEM MEDIA ART ΙΔΕΕΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 102,753 €
ΕΡΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 95,820 €
Η. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ - Ν. ΠΑΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 1 91,407 €
Χ ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ 1 91,407 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΘΗ ΤΣΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 1 91,407 €
ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ 2 90,470 €
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 84,547 €
ΚΟΡΑΛΛΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ 1 75,181 €
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΑΛΜΟΣ ΑΤΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 1 74,520 €
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 72,079 €
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1 66,349 €
ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 1 65,724 €
Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 1 65,724 €
COLOUR DIGITAL SOLUTIONS ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 65,724 €
FIL ECO ΦΙΛ ΕΚΟ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 60,991 €
NORTH AEGEAN SLOPS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 60,991 €
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 59,196 €
ΛΑΝΤΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 53,497 €
ΔΟΜΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1 43,046 €
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ,,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1 30,346 €
ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 27,269 €
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 27,269 €
ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΚΑΒΙΤΣΗ ΟΕ 1 24,628 €
STIRIXIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 24,552 €
ΤΟΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 1 23,938 €
BIRDIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 23,560 €
ΝΤΟΥΜΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1 23,560 €
ΑΦΟΙ ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗ Ι Κ Ε 1 21,760 €
MASTEREQUIP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1 17,456 €
ΡΟΙΔΗΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 16,324 €
DELCO ΕΠΕ Ν ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 1 16,324 €
ΤΙΓΚΑΣ,,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 16,324 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ,,ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 16,324 €
ΒΡΥΩΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 12,586 €
Σ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 1 12,400 €
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ 1 12,400 €
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ,,ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ 1 5,412 €